Usługi oferowane przez nas

Projektowanie AKPiA

Oferujemy projekty branży AKPiA z uwzględnieniem zasilania systemów sterowania.

Programowanie PLC

Programujemy wszelkie sterowniki PLC w językach określonych normą IEC 61131-3.

Aplikacje HMI

Tworzymy wizualizacje na panelach operatorskich, prezentujące dane procesowe w przystępny sposób.

Aplikacje SCADA

Oferujemy aplikacje o zadanej funkcjonalności z naciskiem na komfort użytkowania i bezpieczeństwo gromadzonych danych.

Uruchomienie

Uruchamiamy instalacje pneumatyczne, elektryczne, napędy elektryczne, systemy wizyjne sterowane przez PLC.

Wsparcie serwisowe

Po uruchomieniu zapewniamy szkolenia operatorów oraz wsparcie serwisowe.

Optymalizacja

Pomagamy optymalizować procesy przemysłowe dzieląc się bogatym doświadczeniem inżynierskim.

Asysta

By zapewnić wysoką jakość obsługi oferujemy możliwość asysty we wczesnym etapie produkcji - po uruchomieniu.

Serwis

Serwisujemy również systemy sterowania, których nie jesteśmy autorami.